1. Prekių grąžinimas


 

1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.

1.2. Skaitmeninės prekės (žaidimų aktyvacijos raktai) pirktos GameStore.lt elektroninėje parduotuvėje, atgal nepriimamos ir nekeičiamos pagal LR įstatymuose nustatytus reglamentus.

1.3. Nusipirkęs netinkamos kokybės fizinę prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

1.3.1. Tuo atveju, kai fizinės prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

1.3.2. Tinkamos kokybės fizinių prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.4. Išankstinių užsakymų (preorder) atšaukimui taikomas 30% mokestis nuo sumokėtos prekės kainos (Pvz.: preorder žaidimas Jums kainavo 30 EUR: grąžinsime 30-30%=21 EUR).

1.5. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

1.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

1.5.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu;

1.5.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;

1.5.5. Prekės nebuvo naudojamos;

1.5.6. Išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

1.6. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę Pardavėjui atgal, Pirkėjui reikia informuoti GameStore.lt skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis, taip pat nurodant:

1.6.1. Grąžinamos prekės pavadinimas;

1.6.2. Užsakymo numeris;

1.6.3. Grąžinimo priežastys.

1.7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

1.8. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.